2023./24. mācību gadā skolā mācību un audzināšanas darbu veic 54 pedagoģiskie darbinieki, 44 no viņiem Preiļu 1. pamatskola ir pamata darbavieta. Visiem skolas skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība.

Sīkāku informāciju par skolotāju iegūto kvalifikāciju varat uzzināt šeit.

2023./24. mācību gads

Preiļu 1. pamatskolas mācību jomas un pedagogi

Dabaszinātņu macību joma

Vadītāja Ieva Babre

 • Bioloģija - Digna Prodniece
 • Dabaszinības - Ieva Babre, Vija Caune
 • Fizika - Laila Vibornā
 • Ģeogrāfija - Vija Caune
 • Ķīmija - Ieva Babre
 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Vadītāja Inga Haritonova

Sports un veselība - Inga Haritonova, Ilmārs Madelāns, Jānis Ondzuls

 

Matemātikas mācību joma

Vadītāja Mairita Grišule

Matemātika - Inga Buka, Mairita Grišule, Ilona Isajeva

 

Tehnoloģiju mācību joma

Vadītāja Inga Reine

 • Datorika - Anna Dzidra Bernāne, Pēteris Bernāns, Daina Kurme
 • Dizains un tehnoloģijas - Uldis Čerpakovskis, Inga Reine
 • Inženierzinības - Laila Vibornā
 

Valodu mācību joma:

Vadītāja - Velta Danovska

 • Angļu valoda - Velta Danovska, Jekaterina Frolova, Līvija Haritonova, Solvita Ķibere, Laila Viborna
 • Vācu valoda - Mārīte Šķestere
 • Krievu valoda - Rita Lazda, Maruta Upeniece
 

Sociālās un pilsoniskās mācību joma

Vadītāja - Nora Šņepste

 • Latvijas un Pasaules vēsture - Dace Kiuleniece
 • Sociālās zinības - Anita Laškova, Nora Šņepste
 • Sociālās zinības un vēsture - Dace Kiuleniece, Renāte Kozule, Anita Laškova
 

Dzimtās valodas joma un Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma

Vadītāja - Anda Anspaka

 • Latviešu valoda un literatūra - Anda Anspaka, Žanete Beča, Rita Lazda, Anita Prikule
 • Mūzika - Aigars Krekels, Intars Mežinieks
 • Vizuālā māksla - Marianna Abricka
 • Teātra māksla - Laila Vibornā
 

Sākumskolas mācību joma

Vadītāja Anita Randere

Sākumskolas skolotāji:

 • 1.a - Anita Lauska
 • 1.b - Sandra Stendere-Šteinberga
 • 1.c - Lolita Adamoviča
 • 1.d - Ināra Dronga
 • 2.a - Marija Vucāne
 • 2.b - Ruta Sparāne
 • 2.c - Astrīda Čerpakovska
 • 3.a - Zigrīda Volonte
 • 3.b - Sandra Mauriņa
 • 3.c - Inita Pokšāne
 • 3.d - Anita Randare
 • 4.a - Elita Skutele
 • 4.b - Anita Komarovska
 • 4.c - Iveta Belousova
 • 4.d - Ilga Stafecka
 

Klašu audzinātāju joma

Vadītāja Digna Prodniece

Klašu audzinātāji (2023./24.m.g.)

1.a - Anita Lauska
1.b - Sandra Stendere-Šteinberga
1.c - Lolita Adamoviča
1.d - Ināra Dronga
2.a - Marija Vucāne
2.b - Ruta Sparāne
2.c - Astrīda Čerpakovska
3.a - Zigrīda Volonte
3.b - Sandra Mauriņa
3.c - Inita Pokšāne
3.d - Anita Randare
4.a - Elita Skutele
4.b - Anita Komarovska
4.c - Iveta Belousova
4.d - Ilga Stafecka
5.a - Aigars krekels
5.b - Renāte Kozule
5.c - Inga Reine
6.a - Žanete Beča
6.b - Inga Haritonova
6.c - Uldis Čerpakovskis
7.a - Daina Kurme
7.b - Intars Mežinieks
7.c - Jānis Ondzuls
8.a - Ilona Isajeva
8.b - Ieva Babre
9.a - Inga Buka
9.b - Maruta Upeniece
9.c - Ilmārs Madelāns