Karjeras izglītības aktualitātes

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

9. aprīlī 8.-9.klašu skolēni un viņu vecāki tika iepazīstināti ar izglītības turpināšanas iespējām Preiļu novadā.

Tikšanās laikā katra no izglitibas iestādēm - Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija un Aglonas vidusskola prezentēja  izglītības programmu piedāvājumu un bija iespēja tikties ar Preiļu novada pašvaldības pārstāvi.

Atvērto durvju nedēļa

Prakse.lv organizē pasākumu Atvērto durvju nedēļa, kurā apmēram 50 uzņēmumu gan klātienē, gan tiešsaistē aprīļa sākumā aicina pie sevis skolēnus, lai iepazīstinātu ar darba procesiem, karjeras iespējām.

REĢISTRĒJIES ŠEIT

Jauniešu forums 2024

4.aprīlī Preiļu Kultūras namā no 13.00

PROGRAMMA

SkillsLatvia 2024

9. un 10. maijā notiks konkurss SkillsLatvia 2024

UZVAR DARĪTĀJS!

No 8. līdz 11. maijam (9. un 10. maijs apmeklētājiem atvērtās dienas) Rīgā notiks nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2024! Konkurss pulcēs vairāk nekā 110 konkursantus no profesionālās izglītības iestādēs Latvijā. Jaunie profesionāļi divu dienu laikā demonstrēs savas prasmes nozaru ekspertu veidotos darba uzdevumos 20 prasmju konkursos. Konkurss ar moto "Uzvar darītājs!" jau septīto reizi atklās labākos jaunos profesionālos talantus Latvijā!


 

Ēnu diena 2024

4.aprīlis - ĒNU DIENA 2024

Pielaiko profesiju!

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.


 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

4. martā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 9.klašu skolēniem.  Tikšanās ar Latgales Industriālā tehnikuma pārstāvjiem par tālākizglītības iespējām pēc pamatskolas.

 


 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

22. februārī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 9. klašu skolēniem.

Skolā viesojās Daugavpils tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pārstāvji , lai jauniešus informētu par tālākizglītības iespējām pēc pamatskolas pabeigšanas.


 

Kas? Kur? Kad? Izstādes “Skola 2024"

 ŠPIKERĪTIS


 

Absolventu dienas 2023./24.

Afiša


 

Ēnu diena 2023

 

Ēnu dienas nolikums


 

Pašizpētes rīks “NIID.lv karjeras izvēles testi”

Pašizpētes rīks “NIID.lv karjeras izvēles testi” 

“NIID.lV karjeras izvēles testi” iekļauj četrus dažādus karjeras IZVĒLES TESTUS:

Interešu laboratorija - izmēri savu interesi par dažādām jomām! Testā ir iespēja “izmērīt temperatūru” savai interesei par dažādām profesionālajām jomām.  Īpaši vērtīgi tas būs, ja vēl ir pārdomas par mācību, studiju virziena izvēli. Intereses šajā laboratorijā raksturo jau apjausto un vēl iespējamo aizraušanos ar noteiktām aktivitātēm, patiku pret specifiskām tēmām, mācību un darba jomām.

Vērtību svērtuve - noskaidro, kādā darba vidē Tu jūties vislabāk!Šajā testā ir iespēja noskaidrot, kuras darba vērtības dzīvē ir vissvarīgākās un kāda varētu būt darba vide, kurā katrs justos vislabāk.

Spēju detektors - novērtē, kuras ir Tavas jaudīgākās spējas!Testā var iegūt kopskatu par to, kuras spējas ir vairāk izteiktas -  lingvistiskās, loģiski matemātiskās, telpiskās, muzikālās, fiziski kinestētiskās, interpersonālās, intrapersonālās vai naturālistiskās.  “Jaudas mērījums” būs īpaši vērtīgs, ja ir vēlme noskaidrot, kuras spējas ir uzskatāmas par lielāko resursu, jo detektora primārais mērķis ir palīdzēt apzināties savas stiprās un vājas puses vairākās sfērās.

Karjeras iespēju diagnostika - atklāj, kādas profesijas Tev patīk vislabāk!Testā būs iespēja salīdzināt dažādas profesijas, apdomāt un novērtēt, cik lielā mērā katra no tām patīk. Testa rezultātā tiks iegūts personības raksturojums - noteikti vadošie personības tipi un tiem atbilstošās karjeras iespējas.


 

Karjeras nedēļa 2021

Jau devīto gadu no 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā. . Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, lielākā daļa pasākumu būs tiešsaistē.
Galvenie mērķi:

  • Sniegt praktisku informāciju par IKT nozīmi ikdienā un karjeras veidošanā, tagadnes un nākotnes profesijās.
  • Veicināt izpratni par saistību starp tehnikumā apgūstamajām zināšanām un IKT prasmju pielietošanu darba tirgū.
  • Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu ikdienas procesos saistībā ar aktualitātēm pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā.

11. oktobrī tiks organizēta lekcija: “Interneta riski un apdraudējumi veiksmīgas karjeras attīstībā” un VIAA tiešsaistes diskusija vecākiem– “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?”, kurā tiks diskutēts par to, kādu lomu ieņem tehnoloģiju izmantošana ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas un citos karjeras atbalsta pasākumos.
 12. oktobrī ir paredzēta diskusija jauniešiem “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?”, pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē.
Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.


 

Digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”.

Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1.-6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”.
Spēlējot šo spēli skolēni interaktīvi var iepazīt 37 dažādu profesiju pārstāvju ikdienu viņu darba vidē, kā arī noskaidrot profesijās nepieciešamās prasmes, zināšanas un veicamos pienākumus. Digitāli interaktīvā spēle “Kļūšu par profesionāli” neprasa iepriekšēju sagatavošanos vai speciālas zināšanas. To ieteicams spēlēt ar pieaugušajiem, kopā pārdomāt, vai spēlētājam piemīt attiecīgajam profesionālim vajadzīgās īpašības, dalīties ar savu pieredzi un viedokli, tomēr rūpīgi sekot bērna domām un respektēt viņa vēlmes. Tāpat tās laikā ir iespēja rosināt idejas un sapņus par nākotnes profesijas izvēli, meklējot atbildes uz jautājumu: “Kas es būšu, kad izaugšu liels?”, jo nākotnes profesijas izvēle ir atbildīgs solis. Tā kā spēle “Kļūšu par profesionāli” paredzēta jaunāko klašu bērniem, tā ir spilgta, krāsaina, un to papildina dažādi skaņu efekti.
Spēli “Kļūšu par profesionāli” iespējams lietot gan datorā, gan mobilajā tālrunī vai tā tīmekļa lietotnes formātā www.parprof.lv, saglabājot telefonā vai datorā bez nepieciešamības to lejuplādēt. Plašāka informācija par spēli un tās metodiku skatāma VIAA Youtube kontā.

Radīta digitāli interaktīva spēle profesiju pasaules izzināšanai


 

 

Izglītības ceļvedis

Izglītības ceļvedis - 2021


 

Karjeras diena televīzijas platformā “Tava klase” - par ceļu no skolā iegūtajām zināšanām līdz profesijai.

•    Sākot ar 19. februāri izglītības TV platforma “Tava klase” septiņas piektdienas piedāvā “Karjeras dienu” - neformālas sarunas visas dienas garumā ar visdažādāko nozaru pārstāvjiem, kuri ar savu profesionālo darbošanos iedvesmo un aizrauj. Raidījumu mērķis ir palīdzēt skolas vecuma bērniem un jauniešiem ieraudzīt veidu, kā skolā gūto pieredzi un zināšanas izmantot, meklējot ceļu profesijā.
•    Starp sarunu blokiem paredzētas TV nodarbības, kas ļaus skatītājiem pārslēgt uzmanību un atpūsties - gan padziedāt, gan izkustēties, sportojot vai dejojot.
•    Katras piektdienas noslēdzošo epizodi “Vecāku stunda” vada psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs.  Raidījuma vadītājs kopā ar programmas viesiem – attiecību veidošanas un izglītības ekspertiem – skaidros iespējamās problēmsituācijas, kas ģimenēs rodas saistībā ar attālinātajām norisēm darbā, mācībās un sadzīvē. “Vecāku stunda” veidota sadarbībā ar portālu mammamuntetiem.lv           
•    “Karjeras diena” virszemes TV apraidē būs skatāma televīzijas kanālā ReTV no 19.februāra, piektdienās no pulksten 8.30 līdz 15.00.

Mācību video -Karjeras izvēle pēc pamatskolas


 

Izglītības izstāde “Skola 2020”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitāte Preiļu 1. pamatskolā 2019./2020.m.g.
28. februārī 9. abc klašu skolēni izmantoja iespēju, lai apmeklētu ikgadējo starptautisko izglītības izstādi “Skola 2020” starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā.
Izstāde “Skola 2020” ļauj iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām un palīdz izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu. Izstādē varēja uzzināt vairāk par Latvijas un ārvalstu augstskolu un citu mācību iestāžu piedāvājumu, jaunajām mācību programmām, interešu izglītību un iepazīties ar svešvalodu un dažādu mācību kursu piedāvājumu, kā arī iemēģināt roku dažādās profesijās, vērot paraugdemonstrējumus un piedalīties dažādās aktivitātēs. Dažas atziņas par izstādes apmeklējumu:
•    “Ļoti ieinteresēja bioloģijas nozare un savu nākotni visticamāk saistīšu ar to. Visvairāk mani uzrunāja Latvijas universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.”
•    “Uzzināju vairāk par augstskolu, kurā plānoju studēt pēc vidusskolas beigšanas.”
•    “Bija diezgan interesanti, uzzināju daudz vairāk par Latvijas augstskolām un iespējām mācīties pēc vidusskolas.”
Kopā ar 9. klašu skolēniem piedalījās klašu audzinātāji Intars Mežinieks, Ilona Isajeva un Ieva Babre.

Pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 Digna Prodniece,
direktores vietniece audzināšanas jomā


 

Ēnu diena 2020

Tradicionālā Ēnu diena šogad notika 12. februārī. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
Vislielāko aktivitāti un interesi mūsu skolas skolēnu vidū izrādīja  7. un 9.klašu skolēni. Pārsvarā skolēni izvēlējās ēnot robežsarga un policista profesiju. Iespēju piedalīties Ēnu dienā un iepazīt profesijas kopumā izmantoja 14  skolēni.
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.
Digna Prodniece
direktores vietniece audzināšanas jomā


 

Eiropas medus brokastis.

Akcijas “Eiropas medus brokastis” ietvaros Preiļu 1.pamatskolā   viesojās biškopis Žanis Jesko no Nagļu pagasta Rēzeknes novadā. Tiekoties ar 3.un 7. klašu skolēniem, biškopis Žanis ļoti interesanti un aizraujoši stāstīja par biškopja profesiju, biškopības nozari, medu, bitēm un bišu nozīmi apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Skolēniem bija iespēja pielaikot  biškopja tērpu, aptaustīt un aplūkot dažādus bišu saimes kopšanas piederumus, atbildēt uz jautājumiem un nodegustēt Lubāna mitrājā iegūto medu ar garšīgu rudzu maizi.
Paldies biškopim Žanim par šo tikšanos!
 Digna Prodniece,
direktora vietniece audzināšanas jomā


 

Diskusija par nākotnes profesijām.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes Preiļu 1. pamatskolā 2019./2020. m. g.
Lai sniegtu atbalstu skolēniem nākotnes karjeras izvēlē, Preiļu 1. pamatskola turpina  īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros 19. novembrī 9. abc klašu skolēniem notika  diskusija un aktīva, izglītojoša spēle, pievēršot uzmanību  vērtībām, spējām, kā arī prasmēm un kompetencēm, kuras būs svarīgas nākotnes darba tirgū.
Pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Informāciju sagatavoja Digna Prodniece,
direktores vietniece audzināšanas jomā