Kalendārs

Dalība VI Latvijas izglītības iestāžu teātru festivālā "2x2 IR PIECI"

06.06.2024
07.06.2024

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Preiļu novada sākumskolas skolotājiem “Vērtēšana mācīšanās atbalstam sākumskolas posmā”

06.06.2024
10:00 - 16:30

Pedagogu tālākizglītības kursi

11.06.2024
12:00 - 16:30

Pedagoģiskās padomes sēde

13.06.2024
10:00 - 12:00

9.klašu izlaidums

15.06.2024
14:00 - 16:00

Kalendārs