Kā iestāties skolā?

Izraksts no Preiļu 1. pamatskolas Nolikuma:

V Uzņemšanas kārtība Skolā

38. Izglītojamo uzņemšana Skolā notiek atbilstoši Vispārējās izglītības likumam, Ministru kabineta noteikumiem par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs.

Iesnieguma veidlapa