Interešu izglītības  īstenošana  Preiļu 1.pamatskolā
2023./2024.m.g.