Preiļu 1. pamaskolas padome

1. - 9. klašu skolēnu vecāki.

Klase    Vecāka vārds, uzvārds   

 • 1.a - Iluta Kotāne
 • 1.b - Vija Čeirāne
 • 1.c - Igors Krotovs
 • 1.d - Evija Gurgāne
 • 2.a - Raisa Zdanovska
 • 2.b - Solvita Geduševa
 • 2.c - Kārlis Andiņš
 • 3.a - Karīna Gerasimova
 • 3.b - Maija Groza
 • 3.c - Imelda Vutnāne-Kojāne
 • 3.d - Karīna Vežuka
 • 4.a - Santa Ancāne-Novikova
 • 4.b - Anita Šmukste
 • 4.c - Kristīne Logina
 • 4.d - Ilze Pastare
 • 5.a - Vita Vaivode
 • 5.b - Ilze Atvara-Briška
 • 5.c - Vita Znotiņa
 • 6.a - Sanda Čingule-Vinogradova
 • 6.b - Sanita Anspoka
 • 6.c - Irīna Elste
 • 7.a - Līga Pauniņa
 • 7.b - Anita Kolosova
 • 7.c - Nataļja Smukša
 • 8.a - Elita Cvečkovska
 • 8.b - Aija Putāne
 • 9.a - Irēna Lauska
 • 9.b - Diāna Mihailova
 • 9.c - Kristīne Akmentiņa

Skolēni:

 • 9.c klase - Beāte Cirša (SP vadītāja)
 • 9.a - 
 • 9.b - 
 • 9.c - 

Skolotāji :

 • Inga Buka
 • Iveta Belousova

Pašvaldības pārstāvis – Preiļu novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja  Iveta Stare